De Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke staan via een 50 meter brede sluis in verbinding met de Schelde, en vormen zo het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Dankzij de dynamiek van de getijdenwerking die de voormalige polders tweemaal daags laat volstromen met water, is het gebied uitgegroeid tot een natuurgebied van onschatbare waarde voor heel wat flora en fauna. Via de dijken en wandelpaden kan je hier uren rondlopen en je laten verbazen door het gevarieerde karakter van het gebied en al het leven dat dit lappendeken aan habitats herbergt.

In het voorjaar barst het hier van het vogelleven, en hoor je overal de zang van misschien wel hét icoon van de Polders van Kruibeke, niet in de laatste plaats door zijn fantastische looks. De Blauwborst voelt zich hier helemaal thuis in de talloze rietkragen samen met Rietzangers, Rietgorzen en Cetti’s Zangers die zich nu ook volop laten horen en zo bijdragen aan het heerlijke geluidslandschap van dit gebied. Denk daar nog het ‘gemiauw’ van groepen overvliegende Zwartkopmeeuwen bij, en het schelle gekrijs van een Waterral ergens verscholen in het moeras, en dan is het plaatje compleet. Verder kan er zomaar een Bruine Kiekendief al jagend komen langsvliegen en ook de Boomvalk is regelmatig al jagend terug te vinden in het gebied. Langs de dijken pleisteren soms bijzonderheden als Beflijster en ook Tapuit en Paapje zijn hier soms te vinden, allemaal trekvogels die hier even komen uitrusten.

Doordat het gebied zo nat gehouden wordt is het een paradijs voor watervogels. Je vindt er verscheidene eendensoorten waaronder misschien wel een Zomertaling, er hangen zowel Blauwe Reigers als Grote en Kleine Zilverreigers rond op zoek naar een sappig visje en ook Lepelaars kan je hier terugvinden. Misschien vinden we zelfs de zeldzame Purperreiger! Als er veel steltlopertrek is kan het zomaar zijn dat er Tureluurs, Groenpootruiters, Witgatjes en misschien zelfs Zwarte Ruiters en Bontbekplevieren op de slikken komen foerageren. Het gebied wordt verder mee vormgegeven door Bevers, de architect van de natuur, en sinds kort huist ook de Otter in het gebied. De kans om deze dieren waar te nemen is natuurlijk bijzonder klein, maar je weet nooit!

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd07:30
Eindtijd11:30
Prijs€ 39,50
InclusiefErvaren gids met telescoop
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Polders van Kruibeke

Uw gids

Joachim Pintens
Bekijk meer excursies

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied