Voorjaar in de Uitkerkse Polders

In deze periode barsten de Uitkerkse Polders uit hun voegen van het vogelleven. Het broedseizoen is helemaal van start gegaan en naast de Grutto, die hier nog in mooie aantallen broedt en misschien wel hét embleem van de Uitkerkse Polders is, vind je hier ook Tureluurs, Kieviten en Wulpen die enthousiast over de polders scheren in baltsvlucht met elks hun kenmerkende zang. Een onvergetelijke ervaring!

Bruine Kiekendieven glijden geruisloos door het landschap op zoek naar een sappig muisje, terwijl Grote Zilverreigers liever doodstil wachten in het weiland tot er eentje zichzelf aandient. Met wat geluk treffen we zelfs een groepje Koereigers aan, patrouillerend tussen het vee! Langs de randen houden zich vaak familiegroepjes Patrijzen op, en op de weipaaltjes is het uitkijken naar Paapjes en Tapuiten die nu volop op doortrek zijn. In de rietkragen hoor je de rinkelende zang van de Rietgors, de explosieve klanken van de Cetti’s Zanger en het voorzichtige deuntje van de Blauwborst weerklinken, alsook het onophoudelijke gekras van de Rietzanger. Het geluidslandschap wordt verder aangedikt door de zang van de Veldleeuwerik en de Gele Kwikstaart, op en top voorjaar!

In de slenken en plasjes maken we kans op Zomertaling, Lepelaars en een hele rits aan steltlopers die hier even komen bijtanken alvorens hun reis richting de broedgebieden verder te zetten. Denk bijvoorbeeld aan Bontbekplevier, Regenwulp, Bosruiter, Kemphaan maar ook Zilverplevier, Temmincks Strandloper en misschien zitten er zelfs enkele Steltkluten! En in deze periode dragen ze natuurlijk vaak hun prachtige zomeretui, een plezier voor het oog…

Tot slot bezoeken we een slaapplaats van Ransuilen waar ze zonder verstoring van erg dichtbij te bekijken en fotograferen zijn. En met heel wat geluk ontdekken we misschien zelfs de zeldzame en mysterieuze Velduil, die hier af en toe gezien wordt in het voorjaar. Een dag vol verrassingen dus!

DatumStarttijdEindtijd