Vogeltrek in De Fonteintjes voorjaar

Vogeltrek in De Fonteintjes

De Fonteintjes is een waardevolle natuurparel gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge, geflankeerd door de Noordzee, het Zeebos en de polders. Het gebied is een duingordel met een enorme variatie aan verschillende habitats. Zo wandel je er langs duinen met duindoornstruwelen, moerassen, abelenbosjes, graslanden en de typerende duinmeren waaraan het gebied zijn naam te danken heeft.

In het voorjaar is het gebied een echte trekpleister, in de eerste plaats voor vogels en bijgevolg dus ook voor vogelkijkers. Dankzij de variatie aan habitats in het gebied kan je hier een breed scala aan vogelsoorten aantreffen, maar het is vooral de ligging die dit gebied – voornamelijk tijdens de vogeltrek – bijzonder interessant maakt. Wanneer de vogels weer noordwaarts migreren, en dan vooral bij een strakke oosten- of zuidoostenwind, worden soms vele duizenden vogels richting de kustlijn gestuwd waar ze als het ware op de zee botsen. Daar vliegen ze natuurlijk niet graag over, en dus krijg je op dagen waarop alle omstandigheden juist zitten een onophoudelijke stroom van trekvogels over het duin. Naast de vele Graspiepers, Gele Kwikstaarten en zwaluwen maken we dan kans op straffe soorten zoals Wielewaal, Zomertortel, Purperreiger, Lepelaar, Smelleken, Bruine Kiekendief, een hele reeks steltlopers zoals Zwarte Ruiter, Bontbekplevier en Regenwulp, en zelfs echte zeldzaamheden zoals Grauwe Kiekendief en Morinelplevier! The sky is the limit…

Verder mag je je aan een geweldige verscheidenheid aan zangvogels verwachten die de muzikale begeleiding van de wandeling verzorgen. Van Braamsluipers, Grasmussen, Rietzangers en Sprinkhaanzangers tot Gekraagde Roodstaarten, Spotvogels, Blauwborsten en Nachtegalen. Verder zit er vast wel ergens een Tapuit bovenop een struikje, en treffen we misschien zelfs een Paapje. Of vinden we wel een groepje Beflijsters die even komen uitrusten in het gebied. Op de plassen zitten grinnikende Dodaarsjes, verschillende eendensoorten met kans op Zomertaling en weerklinkt de schelle roep van de Waterral en de explosieve zang van de Cetti’s Zanger uit het riet.

Op deze spannende wandeling laten we ons verrassen door alles wat er te zien en te horen is, leren we zangvogels herkennen op basis van de zang en met wat geluk krijgen we ook nog eens een mooie reeks trekvogels over ons heen!

DatumStarttijdEindtijd