Viersels Gebroekt

Het Viersels Gebroekt is gelegen in de Kleine Netevallei en strekt zich uit langsheen het Netekanaal. De natte ruigtes, uitgestrekte weilanden, rietkragen en wilgenstruwelen herbergen tal van soorten. Het gebied behoudt zijn vochtige karakter dankzij de Kleine Beek en de Willeboerebeek die doorheen het gebied stromen. De lokale Bevers helpen een handje bij het op peil houden van de waterstand en houden daarnaast ook de opschietende wilgen in toom waardoor het gebied open gehouden wordt.

In het voorjaar komt het Viersels Gebroekt helemaal tot leven wanneer de trek in volle gang is en de broedvogels weer terug zijn uit het zuiden. Zo vormt het gebied een belangrijke stopplaats voor allerlei soorten steltlopers zoals Groenpootruiter, Bosruiter en Zwarte Ruiter, die in de natte weilanden komen bijtanken om dan weer verder noordwaarts te vliegen. In deze periode zitten er vaak ook enkele Zomertalingen en Zwartkopmeeuwen die nu hun prachtige zomerkleed dragen. Verder weet je natuurlijk nooit wat te verwachten tijdens de trek, en er kan zomaar pakweg een Visarend of een Purperreiger komen langsvliegen! In de rietkragen langs de wandelpaden zingen de Blauwborsten, Kleine Karekieten, Rietzangers, Rietgorzen en Cetti’s Zangers uit volle borst om hun stekje af te bakenen. Ook de Roodborsttapuit laat nu ook zijn zang horen vanaf zijn uitkijkpunt, overal weerklinkt het riedeltje van de Fitis uit de wilgenstruwelen en de warme roep van de Koekoek maakt het plaatje compleet. Misschien horen we zelfs de rinkelende ratel van een Sprinkhaanzanger of de explosieve zang van een Spotvogel! Verder vind je in dit weidse gebied vaak de Grote Zilverreiger wachtend op een prooi in het weiland, zweeft er een Bruine Kiekendief al jagend over het landschap of scheert er misschien wel een heuse Boomvalk langs!

Naast vogels maken we ook kans op het zien van Reeën en wie weet vinden we zelfs een Bever! Ook kijken we uit naar de Moerassprinkhaan en andere beestjes en planten. Langs deze wandeling krijgen we een optimale kijk op het gebied en alles wat het te bieden heeft.

DatumStarttijdEindtijd