Steltlopers in Het Zwin voorjaar

Steltlopers in Het Zwin

De Zwinuitbreiding is een topgebied voor talloze watervogels en andere soorten die hun gading vinden in de slikken en schorren die dit gebied rijk is. Dankzij een rechtstreekse verbinding met de zee loopt het gebied gelijkmatig met de getijdenwerking twee keer per dag onder water, wat voor een bijzondere dynamiek zorgt en resulteert in een komen en gaan van steltlopers. En laat dat nu net zijn waar we tijdens deze excursie op focussen!

Doordat veel soorten steltlopers voornamelijk langs de kust migreren, zijn zulke omvangrijke getijdengebieden van onschatbaar belang als toevluchtsoord om uit te rusten en bij te tanken voor de volgende etappe. Voornamelijk op dagen met (noord-)oostenwind en hier en daar een buitje die overvliegende groepen steltlopers dwingt aan de grond te gaan, kunnen de aantallen in het gebied oplopen tot een duizendtal of twee. Met wat geluk kan je hier al gauw 15 soorten steltlopers voorgeschoteld krijgen. Klassiekers zijn onder andere Kluut, Wulp, Rosse Grutto, Bontbekplevier,Tureluur, Zilverplevier en Bonte Strandloper. Regelmatig maken ook Kanoet, Regenwulp, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter en zelfs Krombekstrandloper en Kleine Strandloper een pitstop in de Zwinuitbreiding. We maken daarenboven kans op de zeldzame Strandplevier en wie weet duikt er wel een echte zeldzaamheid op zoals Poelruiter of Breedbekstrandloper!

Er komen naast steltlopers ook sterns foerageren in het gebied en we kijken dan ook uit naar twee juweeltjes die je enkel aan de kust kan vinden, de Grote Stern en de Dwergstern! Verder zitten er vaak meerdere Kleine Zilverreigersin het gebied die in de slenken visjes komen vangen, en ook Lepelaars voelen zich hier helemaal thuis. Op de paaltjes langs de dijk zitten bovendien vaak Tapuiten. Tijdens de trek is verder alles mogelijk en het kan zomaar gebeuren dat er een heuse Visarend verschijnt!

Tijdens deze excursie kijken we vanaf de dijk uit over het gebied en leren we de verschillende soorten steltlopers en andere vogelsoorten kennen die we op dat moment kunnen terugvinden. Daarbij zitten er altijd wel groepen dichtbij genoeg om ze met de verrekijker te kunnen observeren. Voor de vogels die wat verder weg zitten is er minstens één telescoop ter beschikking waarmee ook die vogels goed te bekijken zijn. Na afloop blikken we terug op een fijne ochtend uitwaaien aan zee met heel wat bijzondere vogels op het netvlies gegrift!

DatumStarttijdEindtijd