Het Schulensbroek voorjaar

Het Schulensbroek

Het Schulensbroek is een ware natuurparel in het uiterste westen van Limburg en vormt een belangrijke thuishaven voor tal van vogelsoorten. Het gebied dankt haar soortenrijkdom aan het natte karakter met een groot meer omringd door een drassig polderlandschap. Hier zijn er nog veel kleinschalige landschapselementen terug te vinden die onmisbaar zijn voor heel wat vogelsoorten als nest- of schuilplaats en om te foerageren.

In de natte hooilanden barst het als het ware van het vogelleven, en vanaf de dijk heb je een mooi overzicht over het gebied met zicht op mooie aantallen steltlopers waaronder Kemphanen, Groenpootruiters, Zwarte Ruiters, Bosruiters, Tureluurs en af en toe komt de Grutto er zelfs nog tot broeden! Naast verschillende andere soorten eenden is de kans groot dat er enkele Zomertalingen ronddobberen, met op de achtergrond een Grote Zilverreigerstoïcijns wachtend op een prooi langs een grachtje. In de rietkanten weerklinkt de zang van de Blauwborst en de Rietzanger, terwijl uit de struwelen zangers zoals de Nachtegaal en de Braamsluiper hun lied laten horen. In ruige stukjes kan je je dan weer verwachten aan de Sprinkhaanzanger en misschien zit er ergens in een loofboompje wel een Spotvogel te zingen. We wandelen ook langs een plek waar recent de zeldzame Grauwe Klauwier weer is beginnen broeden. Er kan zomaar een Bruine Kiekendief komen langsglijden en tijdens de trek kan er ieder moment een heuse Visarend boven het gebied komen hangen! Op de grote plas maken we kans op Geoorde Fuut, een Boomvalk jagend op libellen en doortrekkers zoals Zwarte Stern.

Met gids Nicolas kan je je niet alleen verwachten aan een leerrijke ochtendwandeling vol vogels, maar ook aan een gedegen uitleg over het gebied en waarom het Schulensbroek zo uniek is.

DatumStarttijdEindtijd