De Polders van Doel - zomer

De Polders van Doel

Op deze excursie neem ik jullie mee naar de Doelpolder en Prosperpolder, een waar vogelparadijs! Doel situeert zich op een boogscheut van de Antwerpse Haven aan de linkeroever van de Schelde. Ten tijde van de ontwikkeling van de haven vormden de uitgestrekte braakliggende terreinen een belangrijke natuurwaarde in de streek. Nu zijn veel van deze terreinen omgevormd tot industrie, en gelden de Doelpolder en Prosperpolder als natuurcompensatiegebied opdat flora en fauna in deze beschermde gebieden hun toevlucht kunnen zoeken.

De Doelpolder is ingericht voor water- en weidevogels en bestaat uit natuurlijke weides dooraderd met sloten afgewisseld met grote plassen en eilandjes. Het barst er jaarrond van het vogelleven en ook nu kan je hier op een ochtendje vogels kijken een indrukwekkend lijstje bij elkaar sprokkelen! Je waant je hier nog in een cultuurlandschap van pakweg honderd jaar geleden met Veldleeuweriken, Gele Kwikstaarten, Grutto’s, Tureluurs, Wulpen en Kievitenprominent aanwezig. In de rietkanten vind je Blauwborsten en Rietzangers, en op de paaltjes is het uitkijken naar Paapjes en Tapuiten. Je kan hier een waslijst aan eendensoorten verwachten met Zomertaling als uitschieter en ook Geoorde Futen en hun kroost dobberen hier vrolijk rond. Er komen ook heel wat steltlopers op doortrek neerstrijken in de zilte weiden om bij te tanken. Zo maken we bijvoorbeeld kans op Groenpootruiter, BosruiterRegenwulp en Kemphaan.

Voor steltlopers is de Prosperpolder in het bijzonder interessant door de recente inrichting als getijdengebied waardoor het een erg dynamisch en waardevol gebied is voor talloze vogelsoorten. Je vindt er Scholeksters, Kluten en mooie aantallen Bontbekplevieren op het slik, met kans op andere leuke soorten zoals Zwarte Ruiter en Zilverplevier. We wandelen ook langs het Paardenschor, een slikken- en schorrengebied aan de Scheldeoever waar vele vogels uit de polders bij laag water komen foerageren, een prachtig zicht! De schorren worden geflankeerd door rietkragen waar Bruine Kiekendieven boven komen jagen en Baardmannetjes hun rinkelende roepjes laten horen.

Tijdens de trek kan er in een topgebied als dit natuurlijk altijd een verrassing opduiken, en kan het zomaar zijn dat er een Visarend of zelfs een zeldzaamheid zoals Witvleugelstern verschijnt! Op deze excursie genieten we van prachtige vergezichten met op de achtergrond de imposante havenindustrie, en dompelen we onszelf via trage wegen en dijken onder in het gebied en alle vogelleven dat het te bieden heeft.

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Reserveer direct