Bulskampveld

Provinciedomein Bulskampveld maakt deel uit van het grootste bossencompex van heel West- en Oost-Vlaanderen. Het bos kent een rijke historie en een gigantische biodiversiteit. Deze biodiversiteit is deels te danken aan de afwisseling binnen het gebied, van oude bossen tot open terrein zoals heidevelden en poelen.

In het Bulskampveld zijn het de spechten die de lente aankondigen. In het vroege voorjaar hoor je ze overal luidkeels roepen of roffelen, om hun territorium te verdedigen en een partner aan te trekken. Maart en april zijn daarom de beste maanden om spechten te vinden.

In het bulskampveld komen maar liefst 5 soorten spechten voor! De Zwarte Specht is misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende van de vijf. Deze soort kan je hier met relatief hoge trefkans vinden, als een schim door het bos vliegend of op gehoor waarbij de luide roep als een oerklank door het bos weergalmt. En met wat geluk zelfs dichtbij op een stam! Ze broeden in de oude beuken die je overal op het domein vindt. Verder kijken we ook uit naar de zeldzame Middelste Bonte Specht en gaan we op zoek naar Kleine Bonte Specht, Grote Bonte Specht en Groene Specht.

Er houden zich in deze bossen nog heel wat andere vogels op zoals Kuifmees, Goudhaan, Boomklever en Sijs. Wie weet blunderen we wel tegen een heuse Houtsnip aan! Verder maken we ook altijd kans op een Ree die haastig ons pad kruist.

DatumStarttijdEindtijd